Body mass index

De Body Mass Index (BMI), ook wel Quetelet Index genoemd, is een index voor het gewicht in verhouding tot lichaamslengte. De BMI wordt berekend door het lichaamsgewicht in kilo’s te delen door de lengte in meters en de uitkomst nog een keer te delen door de lengte.

De BMI geeft een schatting van het gezondheidsrisico van het lichaamsgewicht. Het gaat er bij de BMI dus niet om wat cosmetisch gezien het mooiste is. De BMI vertoont een relatie met de hoeveelheid lichaamsvet, maar de BMI-waarden geven niet het percentage lichaamsvet aan.  

Voor wie?

De indeling geldt voor volwassenen van van 18 tot ongeveer 70 jaar. Voor kinderen en pubers gelden andere grenswaarden, boven de 70 jaar is de relatie tussen de BMI en de gezondheid minder duidelijk. Voor sommige groepen, zoals Aziaten en hindoestanen, gelden andere grenswaarden. Dat heeft te maken met een andere lichaamsbouw. Over deze grenswaarden is nog discussie. Duidelijk is wel dat bij deze bevolkingsgroepen al bij lagere waarden sprake is van een verhoogd risico.

Leeftijd
Geslacht
Lengte cm
Gewicht kg

De indeling van de BMI bij volwassenen van 18-70 jaar

BMI in kg/m² Benaming
< 17.5 Anorexie
20 – 25 Ideaal gewicht
26 – 30 Overgewicht
31 – 35 met comorbiditeiten Obesitas
36 – 40 Ernstige obesitas
36 – 40 met comorbiditeiten Morbide obesitas
41 – 50 Morbide obesitas
51 – 60 Super obesitas
> 60 Super super obesitas

En hoe dan verder?